Djaka Lodang, No. 08, 24 Juli 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Infodemi (hal. 4), Vonis Entheng Koruptor Ngianati Semangat Reformasi (hal. 5), Ancaman Zoonosis Lelara sing Asale Saka Kewan (hal. 6), Marisake Limbah (hal. 7), Idul Adha Sajroning Pandhemi Satunggaling Wujud Pangorbanan (hal. 8), Wong Jawa Nggone Semu Sugih Lambang (hal. 9), Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum., Prasaja lan Asih Marang Sapadha (hal.10-11), Temu Kangen Alumnus SPG HP Papan Makaryane kang Sumebar (hal. 12-13), Upacara Tetesan Digelar Dening KPH Anglingkusumo (hal. 14-15), Menawa Bocah Wegah Sinau (hal. 16), Yuswa Dawa lan Kasarasan Tumraping Anoman (hal. 17), Wewe Salah Weweng (hal. 18), Aksara Jawa (hal. 19), Betaljemur Adammakna (hal. 20), Ronggeng Lali Jiwa (hal. 22-23), Ki Ageng Karutangan (hal. 24-25), Reuni (hal. 26-27), Dhuwit Receh (hal. 28-29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Nomer Cantik (hal. 32), Janjimu Mung Ana lathi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Baya Orinoko (hal. 35), Pengetan Hari Buku Nasional 2021 ing Kulonprogo (hal. 36-37), Italia Kampiun Eropa 2020 Sawise Nyingkirake Inggris ing Kandhange (hal. 38-39), Jagad Pedhalangan Nandhang Duhkita, Ki Manteb Tilar Donya (hal. 40-41), Candhi Selagriya Candhi Hindhu Kang Endah Lan Nyawiji Karo Alam (hal. 42-43), Bupati Sleman Nglantik 9 Pejabat Tinggi Pratama (hal. 44), Kundha Kabudayan Kulonprogo Nggelar Wayang Golek Mena king Sentolo Kulonprogo (hal. 45), Sumber Sempor Ngemu Wewadi (hal. 46-47), Ajag (hal. 48), Devita Dewi Kartika Sari Saka Dhangdhut Ngambah Tembang Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.