Djaka Lodang, No. 08, 23 Juli 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang alas jati (hal. 2 dan 51), Weweh (hal. 4), Muhibah Budaya Jalur Rempah Dalan Dedagangan Leluhur Bangsa Indonesia (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Nyawijekake Budaya-Basa-Sastra-Aksara Jawa (01) Supaya Luwih Gampang Ngrebugage lan Mekarake (hal. 7), Dewi Floren Gusmawati,S.Pd Ngajab Seni Tradhisional Bisa Tetep Kuncara (hal. 8), Paseduluran (hal. 9), Cahyo Kuntadi, S.Sn, M.Sn Nguri-uri Seni Tradhisi Tumeka Manca Negari (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Imogiri Sekolah Kang Kebak Prestasi (hal. 12-13), Sri Sultan Hamengku Buwono X Nampi Pengaji-aji saka Kaisar Jepang (hal. 14-15), Pemilihan Putri Jawa Suriname Jeneng Peserta Dadi Sorotan (hal. 16), Siwak (hal. 17), Jagading lelembut: Diampirke sing duwe kuburan (hal. 18-19), Ajaran Kepemimpinan Miturut Serat Wulang Reh (02) (hal. 20), Padhalangan: Kilat Buwana (01) (hal. 22-23), Cerita Rakyat: Mundhinglaya (07) (hal. 24-25), Crita Cekak: Kangen Ibu (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kikin Bonsai lan Kikan (hal. 28), Aksara jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Ngemoll (hal. 32), Oh Lelakon: bandhane Parno Dikereti Pembantune (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Raden Rangga Tarung Nglawan Naga (hal. 35), Ngadimin, SH Mbangun lan Memangun Argorejo Tumuju Kalurahan Kang Maju lan Ngrembaka (hal. 36-37), Pedagang Pernak-Pernik lan Busana Temanten beringharjo Sepi (hal. 38-39), ‘Tahta Untuk Rakyat’ (hal. 40-41), H. Faizin, S.Sos Kalurahan Nogotirto Saya Maju lan Ngrembaka (hal. 42-43), Gelar Macapat ‘Mekaring Seni Macapat Ginelar Ing Jagad Anyar (hal. 44), Pengurus Dekopinda Bantul Dikukuhke (hal. 45), Adicara Srah Panampi Paringan Dalem Paraden Ing Kepatihan Yogyakarta (hal. 46-47), Drs. Sumiyarsono, MM., Motivator ‘Pendidikan Karakter’ uga Penggiat Budaya (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.