Djaka Lodang, No. 07, 17 Juli 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Utang Pemerintah (hal. 4), Melek Literasi Indonesia urutan 62 Saka 70 Negara (hal. 5), Ngaca Covid-19 Sakehe Negara Vaksinasi Dadi Kunci Angendhaleni (hal. 6), Ginanipun Jawah Wonten Mangsa Pandhemi Covid-19 (hal. 7), Komunikasi Personal Tumrap Panggulawenthah Marang Anak (hal. 8), Cong Ndut Campursari Tumraping Didi Kempot (hal. 9), Rizki Rahma Nurwahyuni Dhalang Wanita Milenial, Prestasine Tumpuk Undhung (hal. 10-11), Kesingkire Tim Unggulan Eropa 2020 Antarane Kudha Hitam lan Dhinamit (hal. 12-13), Bencana Alam Angin Santer lan Udan Deres Nerjang ing Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir (hal. 14-15), Ana Tandha 5 Yen Wus Umur 40 Tahun Kareben Ora Dadi Memala (hal. 16), Stunting ing Sleman Ngayogyakarta 2021 (hal. 17), Jagading Lelembut Critane Mbah jar (hal. 18-19), Mantra puisine Sapardi (hal. 20), Ronggeng Lali Jiwa (hal. 22-23), Ki Ageng Karutangan (hal. 24-25), Ngleleda (hal. 26-27), Oleh Angpao Saka Simbah (hal. 28), Kapusan (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Sambang Dalan (hal. 32), Kaiman Kurcaci (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Nova, Ndaktunggu Satekamu (hal. 35), MUSKA Budaya Yogyakarta Ngadani “Pentas Terbatas” Kanthi Lakon Sumnten Edan (hal. 36-37), Kupat Tahu Rini Dua Putri (hal. 38-39), Kopi Sawah ‘Kajigelem’ ing Bangunjiwo (hal. 40-41), Grebeg Sela ing Pesisir Sanggar (hal. 42-43), Kepyakan Tari Srikayun ing Puncak Suroloyo (hal. 44), Dinas PUSIP Kulonprogo Nggelar Lomba Maca Puisi (hal. 45), Puncak Khayangan Sigendol Destinasi Wisata Anya ring Kabupaten Purworejo (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Desi Ayu Lelawati Rumangsa Seneng yen Bisa Nglipur (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.