Djaka Lodang, No. 07, 16 Juli 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita Sambung: Kembang Alas Jati (14)(hal. 2 dan 51), Bandara YIA (hal. 4), Dolanan Bocah Tradhisional: Isi Pitutur Luhur lan Unggah-Ungguh (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Pendhidhikan Budi Pekerti Lumantar Seni (hal. 7), Daniati Putri Sari: Konsisten Iku Wigati (hal. 8), Mbabar Idul Qurban (hal. 9), Hariyadi Ngajab Sidomoyo Sing Luwih Maju (hal. 10-11), Pelatihan Tenaga Teknis Asesmen Nasional Jenjang SD Sederajat Taun 2022 (hal. 12-13), ‘Borobudur Today 2022’ Nggelar Pameran Seni Rupa ‘Titik Balik’ ing Limanjawi Art House (hal. 14-15), Ngimbangi Calon Sisihan (hal. 16), Kluwih (hal. 17), Jagading Lelembut: Gendruwo Ngrokok Ing Dhuwur Omah (hal. 18-19), Kembang Setaman (hal. 19), Ajaran Kepemimpinan Miturut Serat Wulang Reh (01) (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (11)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (hal. 24-25), Cerita Cekak: Ora Nglalekake Sejarah (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kangen Pak Bon (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Golek Beja Pas Bada Qurban (hal. 32), Oh, Lelakon: Aku Anake Ibu Kuwalonku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Rangga Keniten Ngadhepi Panembahan Senapati (hal.35), Amir Junawan: Kirab Agung lan Grebeg Tumpeng Prlambang Manunggaling Kawula Gusti (hal. 36-37), Macapat Senja ing Malioboro (hal. 38-39), Ageman Sultan HB IX Kapamerake Ing Museum HB IX (hal. 40-41), KHP. Kridhamardawa Kraton Ngayogyakarta: Ngepyakake Royal Orchestra lan Album Gendhing Soran Vol. 1 (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Jagong Bukune Pardiman: Oncek-Oncek Lungito Seni Karawitan (hal. 46-47), Yati Pesek: jaga Basa Nalika ing Panggung (hal. 49), Titik Samairsih, S.Sn, M.Sn., Ngajab Seni Budaya Bisa Ngrembaka (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.