Djaka Lodang, No. 07, 15 Juli 2023

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Crita Rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (06) (hal. 2 dan 51), Lindhu (hal. 4), Mungkasi perkara HAM Berat dirampungake kanthi cara non-yudisial (hal. 5), Perang-perangan keris (hal. 6), Tembung Kawi lan Sangsekerta ing pakeliran (hal. 7), Muhammad Yusuf Anshor Khoirudun dhalang cilik kondhang saka Gunungkidul (hal. 8), Agama ageming aji (hal. 9), Gatot Winarta: wayang purwa budaya adiluhung mawrat piwulang luhur (hal. 10-11), SMA N 3 Bantul kurukulum mardika, kanggo inovasi lan kreasi siswa (hal. 12-13), Lakon ‘Patriot Sejati’ digelar ing pondok seni & budaya Boediardjo, Borobudur (hal. 14-15), Rerasan bab uleman (hal. 16), Kecipir (hal. 17), Jagading lelembut: Sopir diganggu sundel bolong (hal. 18-19), Kemang setaman (hal. 19), Tintingan buku: ngupadi jati dirine Kasongan, Bantul (hal. 20) Padhalangan: Bogadhento takon bapa (06)(hal. 22-23), Artjog 2023, duweni prabawa becik (hal. 24-25), Crita cekak: urik-urik (hal. 26-27), Wacan bocah: Kethek lan baya (hal. 28-29), Aksara Jawa: Kawonteaning aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Munggah kaji gen aji (hal. 32), Legawa dilarani maruku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Pasareyan Ratu Malang ana ing Gunungkelir (01)(hal. 35), Kamala Padma: pameran donyaning ibu (hal. 36-37), Omah kolam resto pemancingan iwak predator (hal. 38-39), Petilasan Parangkusumo (hal. 40-41), TK Bumi Warta sekolah bersejarah madeg taun 1964 diresmekake Nyi Hadjar Dewanatar (hal. 42-43), Kompetisi bahasa lan sastra Kabupaten Kulon Progo (hal. 44), Festival wiwitan mbulak wilkel 2023 (hal. 45), Beksan Lawung Ageng beksan ‘paling sepuh’ kagungan Karaton Yogyakarta (hal. 46-47), Sri Lestari kethoprak ora bakal cures (hal. 49), Galuh Saraswati Leksono, S.Pd siyap merjuwangake aspirasi masarakat (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.