Djaka Lodang, No. 06, 9 Juli 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (13) (hal. 2 dan 51), Qurban (hal. 4), Kebaya Goes To Unesco Warisan Leluhur Sing Adiluhung (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Dagelan Mataram Basiyo Sarta Pendhidhikan Karakter (hal. 7), Prasetyo Banar Wicaksono Wayang Bisa Murup lan Kuncara Anjayeng Bawana (hal. 8), Ngaji Ben Bisa Ngajeni (hal. 9), Tri Supardi Panatacara Nglestarekake Kabudayan Jawa (hal. 10-11), Smego Career day Taun 2022 SMK Negeri 1 Godean (hal. 12-13), Paguyuban Sekar Melati Jaga Warisan Amrih Lestari (hal. 14-15), Titis Nawakake Dodolan (hal. 16), Kedhawung (hal. 17), Jagadhing Lelembut: Cundrik Semar (hal. 18-19), Sandiasma (03), (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Ibu Lurah Winihan (10) (hal. 22-23Crita Rakyat: Mundhinglaya (05) hal. 24-25), Crita Cekak: Arit Weton Krenggan (hal. 26-27), Wacan Bocah: Mulo Bukane Pitik Jago Kluruk (hal. 28), Ngater-ateri (04) (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Kurban (hal. 32), Reuni Gawe Dredah (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Keris Kyai Gumarang (hal. 35), H. Sumadi Ngundhakake Wisata Desa Kang Berbudhaya (hal. 36-37), Wahyu Priyono Affandi Usahane Blangkon Butuh Perjuwangan (hal. 38-39), Tradhisi Unjukan Teh Ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Temu Kangen Alumni SPG Hamong Putera Ngraketake Sedulur Nggayuh Laku Utama (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44), Pagelaran Wayang Kulit Pakeliran Ringkes Lakon ‘Rama Bargawa’ (hal. 45), Pameran Penunggang Gelombang Warisan Budaya rempah Nusantara (hal. 46-47), Pangeran Kuwi Adoh Tanpa Wangenan Cedhak Tanpa Senggolan (hal. 49), Suyudianto Pelaku, Guru, Lan Pangripta Seni Sing Mumpuni (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.