Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (26) (hal. 2 dan 51), Wong Jawa (hal. 4), Wong Jawa (hal. 4), Impor sapi saka manca isih akeh gumantung marang Australia (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Serat kalatidha apa kaprabawan serat centhini? (hal. 7), Muhammad Bhisma Desetya finalis dimas diajeng 2023 uga nate Duta Budaya 2021 (hal. 8), Tuladha kang dadi tuladhan (hal. 9), Genca Kusuma Dewi saka paskibraka tumuju taruni Akpol (hal. 10-11), SMP Muhammadiyah Banguntapan saya unggul babagan prestasi akademik lan non akademik (hal. 12-13), Kaisar Jepang rawuh ing Karaton Yogyakarta dhangan karsa mirsani koleksi Radya Kartiyasa (hal. 14-15), Waton meneng (hal. 16), Jungrahab (hal. 17), Jagading lelembut: dikeloni badan alus (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), tintingan buku: ndidik bocah krana crita wayang (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan Bogadhento takon bapa (05)(hal. 22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (05)(hal. 24-25), Crita cekak: kembang edelweis (hal. 26-27), Wacan bocah: wewadi matine komendhan (hal. 28-29), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Dasar kethek (hal. 32), Oh lelakon: aku kanggo bayar utange ibuku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Pasanggrahan Ambarketawang (hal. 35), Liputan: Metode “Loci” kanggo ningkatake daya pangeling-eling (hal. 36-37), Banudoyo Manggolo, S.Kom: masarakat guyub rukun kanggo Sleman sejahtera (hal. 38-39),  Kampung jabatan (hal. 40-41), Dinas kebudayaan kota Yogyakarta nggelar wayang kanthi lakon :Gatotkaca Wisuda” (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Hadi Pandriya memetri budaya murih raharjaning padhukuhan Saren (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Sarwidi seniman otodidak saka Sentolo (hal. 49), Sarwidi seniman otodidak saka Sentolo (hal. 49), Wijaya Harjananta penyambung lidhah masarakat (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.