Djaka Lodang, No. 06 10 Juli 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Presidhen Telung Rambahan (hal. 4), Pulo Jawa Darurat Covid-19 Klumpukan Wong Dadi Jalaran Panularan (hal. 5), Konservatisme Oleh Panggung (hal. 6), Jurnalisme Nguwongake Miturut Jakob Oetama (hal. 7), Josephine Ivanna Carissa Duwe Prinsip Urip ‘Ora Et Labora’ (hal. 10-11), Tot Pisa 2021 (hal. 12-13), Warsa Anyar Taun 6423 Jawa Kuna Nusantara Watake Tri Gunung, Pandhita Sah saking Sasanipun (hal. 14-15), Mulangi Murid Resikan 9hal. 16), Delirium Tumraping Covid-19 (hal. 17), Jagading Lelembut (hal. 18), Aksara jawa (hal. 19), Catur Dasa Donga (hal. 20), Ronggeng Lali Jiwa (hal. 22), Sempritan (hal. 26-27), Piwales Kabecikan (hal. 28-29), geguritan (hal. 31), Muga-Muga mendhoane Ora kena Pajeg (hal. 32), Kepergok ing warung kopi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Mugger (hal. 35), Abdidalem Patehan lan Pangunjukan Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 36-37), wiro Hartono golek Bahan Bonsai nganti Tekan Alas tuwa (hal. 38-39), Tim Unggulan Piala Eropa 2020 Ora Gampang Ngramal Calon Juwara (hal. 40-410, Pasar Jadoel Lembah Si Cangkring (hal. 42-43), IDI Sleman Dhonor Darah (hal. 44), Disbud Bantul Ngadani ‘Workshop sastra 2021 (hal. 45), Tinggalane Panembahan Bodho (hal. 46-470, Muhammad Taufiq, S.Pd., M.Pd. semangat Makantar-Kantar (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.