Djaka Lodang, No. 05, 2 Juli 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas jati (12) (hal. 2 dan 51), Dalan Tol (hal. 4), Tumuju kahanan Endhemi: Budaya Maskeran Ora Gampang Ilang (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Laku Prihatin (hal. 7), Naora Anjani Wicaksono Dadi Wong Jawa Kudu Paham Bab Budaya Jawa Lan Filosofine (hal. 8), Rasa Kelangan Sajroning Katresnan (hal. 9), Dra. Monika Nur Lastiyani, MM. Staf Karyawan Kudu Dadi Team Kang Solid (hal. 10-11), SMP Muhammadiyah Banguntapan Sekolah Islami Ngrembakake Kabudayan (hal. 12-13), Ritual ‘Bakti Suci Tanggap Warsa Badrawarna’ Mapag Warsa Anyar 6424 Respati (Jawa Kuna) (hal. 14-15), Sebab-Sebab Wong Dadi Lalen (hal. 16), Asem Jawa (hal. 17), Jagading Lelembut: Nantang Dhemit Gunung Galar (hal. 18-19), Sandiasma (02) (hal.20), Ibu Lurah Winihan (9) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (hal. 24-25), Crita Cekak: Jaswadi (hal. 26-27), Maha Guru Sora Kang Sekti Mandraguna (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Guwa Kreo: Wisata Napak Tilas Kangjeng Sunan Kalijaga (hal. 32), Sapa Kang Nandur Bakal Ngundhuh (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kasengsem (hal. 35), Sugeng Tindak Maestro Kartun FX Subroto Redaktur Senior Uga Kartunis Kang Santun (hal. 38-39), Museum Sultan Hamengku Buwono IX (3) Remen Masak Uga Ngripta Beksan (hal. 40-41), Jayapranan Kampung Tuwa ing Kotagede, Yogyakarta (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Nyawang Sunrise/Sunset ing Pesisir Slili (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Lilik Agung Suprihanto, S.Sn Dhalang Uga Pegiat Seni Kang Wasis ngripta Gendhing (hal. 49), Drs. Fauzan Mu’arifin Sekretaris Disbud Bantul, Pemenang Nyanyi Idol ASN (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.