Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (25) hal. 2 dan 51), Qurban (hal. 4), Doltinuku uwong korban kapusan iming-iming kerja ing luar negeri (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), KGPAA Mangkunegara VII minangka panguwasa progresif (hal. 7), Lian Dwi Iswari prestasine perlu dituladha (hal. 8), Kasunyataning impen kanjeng Nabi (hal. 9), Rr. Rina Sulistyani, M.Pd suhing para seniman ing sukoreno (hal. 10-11), MTsN 3 Sleman Yogyakarta ora ana dina ilang tanpa pemenang (hal. 12-13), ‘Bakti suci tanggap warsa badrawarna’ mapag warsa anyar 6425 respati (Jawa kuna) (hal. 14-15), Jaya endha (hal. 16), Habbatussauda (hal. 17), Jagading lelembut: gendruwo njaluk bojo (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Tintingan buku: maknane Madinah (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Bogadhento takon bapa (04) (hal. 22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (04)(hal. 24-25), Crita cekak: Mlumpat palangan medhot talenan (hal. 26-27), Wacan bocah: dumadine sumur panas (03)(hal. 28), Pengetan ambal warsa kalurahan Wukirsari ka-75 (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Diet od diet (hal. 32), Oh lelakon: bojoku dadi bapaku (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: pasanggrahan Ambarbinangun (hal. 35), Pameran narawandira ‘manifestasi’ hamemayu hayuning bawana (hal. 36-37), H. Warudi: banjararum nunggal rasa klawan masarakat, murih bisa makmur, sejahtera lan berbudaya (hal. 38-39), Kampung papane nayakapraja (hal. 40-41), Liputan: Panduan arsitektur bangunan cagar budaya ing kota Yogyakarta lan mumpangate wektu iki (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Dimas diajeng digadhang ngurupake pariwisata Yogyakarta (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Srundeng angkringan seniman humor otodidak (hal. 49), Wahyu Asih Setyawan, ST : nunggal rasa klawan masarakat, murih keputran tumuju desa kang maju lan ngrembaka (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.