Majalah mingguan berbahasa jawa ini menampilkan beberapa artikel diantaranya:  Pancasila Dhasar negara NKRI rega mati (hal. 19), Kerusuhan ing AS (hal. 6), Urip kanthi ngendjaleni rasa (hal. 7), Mudik apa pulang kampung (hal. 8), Ngimpi trumraping kasarasan (hal. 10), Nglatih bocah supaya mandhiri (hal. 11),  Acara kelulusan SMPN 3 Pleret sarwa prasaja (hal. 14),  Kanggo Mbiyantu warga Ismanto barter lukisan karo sembako (hal. 16), PJ. Zoetmulder (1906) Pastur ing gereja Kemetiran ahli basa lan sastra Jawa (hal. 36), Ngungak pesisir Soka ing Denpasar Bali (hal. 38), Awisan ageman ing karaton Ngayogyakarta para nata wenang netepke awisan (hal. 40), Prasasti Watu lLawang Semarang (hal. 42), Mbah Minto, “ Bintang Youtube” saka Bayat Klaten: Gawe sengseme Gubenur Jawa Tengah (hal.  44) 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.