Djaka Lodang, No. 04, 26 Juni 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Kasus Kudus (hal. 4), Revisi UU ITE kanggo Ngandhani Multitafsir (hal.5), Ngadhepi Gugon Tuhon (hal. 7), Urip Sejati (hal. 8), Oncek-Oncek Lagu dolanan Glopa-Glape (hal. 9), Dra. Darsiti, M.Pd. Lila Pindhah Kanggo Mujudake Impene (hal. 10-11), Kridhane Siswa KKO Kasil Ngarumake SMPN 2 Kretek (hal. 12-13), Bendung Kamijoro: Destinasi Wisata Anyar ing Tapelwates Bantul lan Kulonprogo (hal. 14-15), Momong Anak remaja Milenial (hal. 16), Budaya Sehat ing Ngayogyakarta (hal. 17), Jagading lelembut: gelut Karo Gendruwo (hal. 18), Pustaka Jawa: napak Tilas Sang maestro Budaya Jawa (hal. 20), Cerita Rakyat: Bangsacara Ragapadmi (hal. 24-25), Cerkak: Lelakone Suparto lan Painah (hal. 26-27), Wacan Bocah: Mulo Bukane Kawah Sikidang (hal. 28), Kembang Setaman (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Rasane Millenial Ra Aturan (hal. 32), Oh, Lelakon (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama: Gharial (hal. 35), Wisata Guwa Jepang Kaliurang Papan Tapa Ki Ageng Mangir (hal. 36-37), Sejarahe kampung Nitikan (hal. 38-39), KGPAA Mangkunagoro VII, Bebadra Pawijatan Kawula (hal. 40), Cara Budidaya Udhang Galah (hal. 41), Sunan Geseng Murid Kinasih Sunan Kalijaga (hal. 42-43), Destinasi Wisata ‘The Litle Texas’ Wonocolo Sumur Minyak Tradhisional Luwih Saka 100 Taun (hal. 46-47), Syamsu Setiyaji, Teater lan Puisi (hal.50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.