Djaka Lodang, No. 04, 25 Juni 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (11) hal. 2 dan 50), Tanggap Warsa (hal. 4), Borobudur: Tiket Ngunggahi Candhi Kelarangen? (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Dhaerah Luwih Grengseng Ngrembakakake Sastra Jawa (hal.7), Teguh bangun Satria: Perlu Dilandhesi Semangat Mudha (hal. 8), Mangesti (hal. 9), Dr. Peni Candra Rini, S.Sn. M.Sn.: Komposer Tradisional Jawa Kang Moncer Ing Manca Negara (hal. 10-11), SMPN 1 Semanu Mengeti Dina Lair Pancasila (hal. 12-13), Ruwat Rawat Prasasti Sarungga: Nguri-Uri Warisan Kabudayan Luhur Ing Pereng Wetan Gunung Merbabu (hal. 14-15), Nggladhi Putra Amrih Tumindak Jujur (hal. 16), Nangka sabrang (hal. 17), Jagading Lelembut: Dhegleng (hal. 18-19), Sandiasma (01) (hal. 20), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (8) (hal. 22-23), Mundhinglaya (3) (hal. 24-25), Crita cekak: Bapake Gandhang: Seneng Kluruk (hal. 26-27), Wacan Bocah: Gajah Kalah Mungsuh Semut (hal. 28-29), Macapat (hal. 30) Geguritan (hal. 31), Bapa Simur Lunga Kaji (hal. 32), Kapusan Njaba Njero (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Diserbu Prajurit Gabungan (hal. 35), Festival Dhalang Bocah lan Rumaja Kota Yogyakarta (hal. 36-37), Ngalab Berkah Ana Ing Pasareyan Kanjeng Panembahan Purbaya (hal. 38-39), Museum Sultan Hamengku Buwana IX (02): Bapak Pramuka Indonesia (hal. 40-41), Sigit Tri Suhartoyo: Guyub Rukun Gumregah Mbangun Selomartani (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44), Pembinaan Sastra Dishub Bantul (hal. 45), Mangli: Desa Wisata Ing Perenge Gunung Sumbing (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Damitri Ardian: Cheff Kang Nate Ngubengi Donya (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.