Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (24) hal. 2 dan 51), Putri (hal. 4), Bumi sangsaya panas (hal. 5), Tosan aji: Panangguhing dhuwung (hal. 6), Kasusastran Jawa kuna, madya lan anyar (hal. 7), Nabila Firamanda Latifa kenya prasaja prestasine manjila (hal. 8), Pagelaran: ngansu kawruh kawicaksanan ing masarakat (hal. 9), Dwi Rukmi Endang Sudaryati Omah Trengguli wisata literasi (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Wates siswane go internasional (hal. 12-13), Kirab budaya tombak cangak dirawuhi Sultan saha permaisuri Kacirebonan (hal. 14-15), Phubbing (hal. 16), Jinten (hal. 17), Jagading lelembut: omah anyar kang angker (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Koleksi langka DPAD DIY kaya dene sesotya kang kependhem ing lendhut (02) (hal.20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Bogadhento takon bapa (03)(hal. 22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (03)(hal. 24-25), Crita cekak: Disandhing setan belang (hal. 26-27), Wacan bocah: dumadine sumur ppanas (hal. 28), Aksara Jawa: Araning aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan (hal. 32), Oh lelakon: ngapeli anake keno ibune (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: pasanggrahan Kedhaton Ambarukma (hal. 35), Gelar budaya desa Wanurejo ‘ngruwat jagad, manembah gust’ (hal. 36-37), Sedulur Suriname pejabat, pengusaha lan budayawan ngumpulake balung pisah mampir Djaka Lodang (hal. 38-39), Pertahanan ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), prangko seri Maliobor promosi Yogyakarta ing saindhenging donya (hal. 42-43), Ruwati dagang mubeng kampung jaga produksi asli Temanggung (hal. 44), Kirab bregada Nyi Lumut sajrone merti padhukuhan Klumutan (hal. 45), Temu pengarang lan peneliti sastra Jawa (hal. 46-47), siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Riyatminingsih seniwati kethoprak kang mumpuni (hal. 49), Tectonicha Rizky Salsabila sugih prestasi lan pangaji-aji (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.