Ada beragam informasi yang tersaji pada edisi kali ini. Kerusuhan 21 – 22 Mei 2019: ulang taun kerusuhan 21 taun kepungkur (hal. 5). Nyemak pemilu mancanegara: jenggeleke partai aliran kanan ing Eropa (hal. 6). Kayu manis: kanggo ngudhunake bobot awak (hal. 9). Hakikat lelara (hal. 11). Halal bi halal utawa syawalan pinangka prastawa budaya (hal. 26). Pensil Kajoe: jeneng kang ngrejekeni lan njalari kawentar (hal. 30). Plengkung Pitu Menoreh Salaman (hal. 32). Pasa kui nyehatke ora gawe lara (hal. 36). Geblek: jajanan tradhisional murah meriah (hal. 38). Makam Ratu Sekar Kedhaton: umbul kanggo kungkum lan padusan (hal. 40). Paseban gumelem anggelar tradhisi agung napak tilas Ki Ageng Giring (hal. 42). Masjid Jami’atul Asykar: salah sawijining Masjid tuwa ing Boyolali (hal. 46). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.