Djaka Lodang, No. 03, 18 Juni 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita Sambung: kembang Alas Jati (10) (hal. 2 dan 50), Laler Lan Tawon (hal. 4), Lanjut Usia Umur Tuwa Saya Piguna (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Budaya Ngajeni (hal. 7), Wahyu Setiawan: Pandonga Lan Restu Wong Tuwa Iku Utama (hal. 8), Ngelmu Kalakone Kanthi Laku (hal. 9), Tommy Sumirah: Musisi Era 70-an Sing Tetep Eksis (hal. 10-11), SMA Negeri 1 Banguntapan: Lingkungane Becik Lan Ijo Royo-Royo (hal. 12-13), Pondok Seni & Budaya Boediardjo Nggelar Lakon ‘Bratasena Kridha’ (hal. 14-15), Kepo Sing Positip (hal. 16), Manggis (hal. 17), Jagading Lelembut: Gathotkaca-ne Njaluk Mulih (hal. 18-19), Sengkalan Serat-Serat Jawi/Naskah Kuno/Manuskrip (02) (hal. 20), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (7) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Mundhinglaya (02) (hal. 24-25), Crita Cekak (hal. Theklek Kecemplung Kalen (hal. 26-27), Wacan Bocah: Ngrumat Sayuran (hal. 28), Aksara jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Legenda Lunpia Semarang Gang Lombok (hal. 32), Slendhang Kuning Kuwi Wis Sumandhing (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kembang Selasih (hal. 35), Sanggar Sastra Paguyuban Arga Endra Rantabaning Laku (hal. 36-37), Andreas Susanto: Sukses Pengrajin Kelir Wayang Kulit (hal. 38-39), Museum Sultan Hamengku Buwono IX Kang Kebak Sejarah (01) (hal. 40-41), Ngalap Berkah Ing Pancuran Lanang Swasanane Ayem Lan Tentrem (hal. 42-43), Syawalan lan Kirim Donga Ahli Waris Makam Kenari (hal. 44), Muntuk Ngadani Upacara Gumbreg Ageng (hal. 45), Posong: Wisata Alam ing Temanggung (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Florentina Andraya Pratiknyo: Bocah Sing Seneng Tembang Jawa (hal. 49), Petrus Poniman: Kabudayan Jawa Wus Mbalung Sungsum Ing Jiwane (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.