Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (23) hal. 2 dan 51), Cawe-cawe (hal. 4), Dalan rusak sakehe dhaerah dalan nasional-provinsi-kabupaten akeh sing rusak (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6) Kasusastran Jawa kuna lan madya (hal. 7), Rabhindra Javier Hariri Darussalam mahasiswa UMY kang Wegig sesorah (hal. 8), Hambangun paseduluran hanggayuh kabecikan (hal. 9), Marsidah: seniwati kethoprak kang kaloka (hal. 10-11), MI Muhammadiyah Demagrejo berkarakter, berprestasi lan berbudaya (hal. 12-13), Presidhen RI Joko Widodo ngresmekake jembatan Kretek II ing Kabupaten Bantul (hal. 14-15), Nggladhi unggah-ungguh kanthi tembang (hal. 16), Jamur brama (hal. 17), Jagading lelembut: mbak kunthi ngguyu ing tengah ratri (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Koleksi langka DPAD DIY kaya dene sesotya kang kependhem ing lendhut (01) (hal. 20), Nasib panenengan (hal. 21), Padhalangan (02): Bogadhento takon bapa (hal. 22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (02) (hal. 24-25), Crita cekak: sumur ireng (hal. 26-27), Wacan bocah: dumadine sumur panas (01)(hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Buruh supir mlintir (hal. 32), Oh lelakon: kagodha lamise juragan putri (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Petilasan mesu budi Sultan Hamengku Buwono VII (hal. 35), Liputan: Oktavian Angger Hapsoro: prawatan tumuju perubahan murih dadi desa kang maju, sejahtera, mandiri lan berbudaya (hal. 36-37), Ibu Ngatilah: dagang geblek wis puluhan taun (hal. 38-39), Kraton, mujudake cikal bakale Ngayogyakarta (hal. 40-41), Liputan: H. Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP lurah Condongcatur pancen pamomong masarakat sejati (hal. 42-43), Jembatan Kretek 2 dadi berkahe para pedagang (hal. 44), Pawai alegoris 2023 “Harmony of Kotagede” (hal. 45), Pengetan Tri Suci Waisak 2567 BE/2023 M ‘aktualisasi ajaran Budhha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari’ (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), R. Empu Widyoko, SE (Yoyok) musisi otodidak kang manjila (hal. 49), Nurcholis Ramadhan wegig macapat saka SMA Negeri 1 Sanden (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.