Djaka Lodang, No. 02, 12 Juni 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Indonesia Raya Saka Yogyakarta (hal. 4), Klaster Lebaran Wuwuhe Covid-19 Sawise Liburan Lebaran (hal. 5), Sesambungan AS-Rusia Tekan Kapan Memungsuhan Bisa Dipungkasi? (hal. 6), Dina Laire Pancasila 1 Juni 2021 Ngelingake Para Tokoh Penggagas Pancasila (hal. 7), Termometer Ajining Dhiri (hal. 8), Ajaran Mistik R. Ng. Ranggawarsita Miturut Dr. Simuh (hal. 9), Djaka Lodang Ora Gingsir Kagerus Mangsa (hal. 10-11), SD Kanisius Kintelan I Yogyakarta Sugih Prestasi, Leladi Kinanthen Ati (hal. 12-13), Sanggar Seni Kang Soer Pameran Seni Rupa neng Sawah (hal. 14-15), Kasarasan Jiwa Miturut Palto, Aristoteleslan Kyai Ageng Surjamentaram (hal. 16), Nyimpen Sedaya Perkawis (hal. 17), Jagading Lelembut (hal. 18), Tanah Suci sing Dadi Rebutan (hal. 20), Padhalangan (hal. 22-23), Crita Rakyat (hal. 24-25), Crita cekak hal. 26-27), Wacan Bocah (hal. 28), Kembang Setaman (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), Palang Merah Indonesia (hal. 32), Ngoleksi “Barang Wadi” (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Baya (hal. 35), Wani, Tatag, lan Teteg Merangi Kekerasan gender Bareng Rifka Annisa Women’s Crisis Center (hal. 36-37), Mbah Paiyem Dodol Wedang Rondhe, nganti Umur 90 Taun Luwih (hal. 38-39), Titik Budaya Jamuan Tamu Liwat Bojakrama Jamuan Kenegaraan Kraton Yogyakarta (hal. 40-41), Pepenget Dina Riyaya Waisak 2565 Medhar Piwulang Sapta Sambojjhanga (hal. 42-43), Layanan Publik BBPOM ing Yogyakarta (hal. 46-47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.