Djaka Lodang, No. 02, 11 Juni 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita Sambung: Kembang Alas jati (9) (hal. 2 dan 51), Wong Tuwa (hal. 4), Hepatitis Akut Misterius Ngancam Bocah Umur Sangisore 16 Taun (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Karya Sastra Sing Istimewa ing Ngayogyakarta (hal. 7), Khansa Ganes Kinantan: Bocah SD Sing “Berprestasi” (hal. 8), Urip Kudu Repot (hal. 9), Eka Suranti: Kondhang Saka Pangkur Jenggleng TVRI (hal. 10-11), TK Kencana Putra Nggladhi Putra Sehat lan Berprestasi (hal. 12-13), Ambal Warsa 51 Taun Djaka Lodang Pimpinan lan Staf Jiarah Makame Bapak Drs. H. Kusfandi (hal. 14-15), Cara Golek Tambahan Pemetu Keluwarga (hal. 16), Kepel (hal. 17), Jagading Lelembut: Diblasukke Tekan Pawong (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Sengkalan Serat-serat Jawi/Naskah Kuno/Manuskrip (01) (hal. 20), Ibu Lurah Winihan (6) (hal. 22-23), Cerita Rakyat: Mundhinglaya (hal. 24-25), Crita Cekak: Bingung (hal. 26-27), Wacan Bocah: Es Dung..Dung..(hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapet (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Nonton Ebeg (hal. 32), Meh Wae Kapusan Dadi PSK (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Pasareyan Tembayat (hal. 35), Matra Kriya Fest (MKF) 2022 From Hands to Something-Hasta Makirtya Rupa (hal. 36-37), Canting Mas: Nglestarekake Bathik Tulis Tradhisional Jawa Jogja (hal. 38-39), Alun-alun Lor (hal. 40-41), Permadani Kota Magelang Miwiti Pawiyatan Panatacara Lan Pamedhar Sabda Bregada 29 (hal. 42-43), Tradhisi Bersih Desa: Dhudhah Potensi Sabuk Ijo Gunung Lawu (02) hal. 44-45), Sawalan Paguyuban Kawula Mataram (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Mohammad Farhan Al Fawwaz: Dhalang Remaja Saka Kendal (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.