Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. bakal (21)(hal. 2 dan 51), Sawise 25 taun gerakan reformasi demokrasi karo korupsi mlaku bebarengan (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Ngemunah plesiran dadi karya sastra kang unggul (hal. 7), Tika Nur Khasanah siswi SMP kang prestasi tarine manjila (hal. 8), Tinemu nalaring kabudayan (hal. 9), Kejujuran lan ketekunan, dadi dalan sukses (hal. 10-11), SMP Negeri 4 Wates nguri-uri tulisan Jawa (hal. 12-13), Masjid Agung Kyai Krapyak I ing Muntilan digawa saka Keraton Mataram dibuntel kacu (hal. 14-15), Padudon ing sangarepe putra kurang becik tumrap kajiwane putra (hal. 16), Jambu mete (hal. 17), Jagading lelembut: prawan ayu tuku sate kronyos (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: crita Anglingdarma sajrone serat kandhaning ringgit purwa (hal. 20), Nasib penjenengan (hal. 21), Padhalangan: Bogadhento takon bapa (01)(hal. 22-23), Crita rakyat: Sultan Agung Anyakrakusuma (01)(hal. 24-25), Crita cekak (hal. Pitakonan nyalawadi (hal. 26-27), Wacan bocah: mulo bukane tlaga genthong (hal. 28), Aksara jawa: Pangripta aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: wedhus (hal. 32), Oh lelakon: Gusti Allah ora sare (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34). Kreta Kyai Rata Pralaya kagem titihan kunarpa Sultan HB IX (hal. 35), Prof.Dr.dr. Nyoman Kartia jamu kanggo nyegah lelara (hal. 36-37), Amin Sarjito, SH Hargo gumregah tumuju kalurahan kang luwih maju (hal. 38-39), Papan pacaosan ing Plataran Srimanganti (hal. 40-41), Sismantoro, S.H, M.H., manunggal rasa majokake Candibinangun (hal. 42-43), FIB UGM ngadani PKM ing Gunungkidul (hal. 44-45), Pagelaran macapat (kundha kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Apa titikane wong kang darbe ambeg pandhita (hal. 49), Eyang Sugiono mantan sopir oplet, pametri budaya Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.