Djaka Lodang, No. 01, 5 Juni 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Djaka Lodang 50 Taun (hal. 4), Polemik Pegawai KPK Ora Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (hal. 5), Konflik Israel-Palestina Tekan Kapan Peperangan Bisa Dipungkasi? (hal. 6), dadi Pahlawan Kemanusiaan kang sejati Ana ing Jaman Saiki (hal. 7), Literasi Digital ing Jaman Virtual (hal. 8), Dwitunggal Tankena Pinisah H. Kusfandi – Drs. H. Abdullah Purwodarsono Pambabar Minggon Djaka Lodang Ngayogyakarta (hal. 10-11), Pawon Jawa: Sayur Asem Desa (hal. 16), Lelaraning Wanita Yuswa 15-44 Tahun 2007 (hal. 17), Jagading Lelembut (hal. 18), Cerita Rakyat (hal. 24), Geguritan (hal. 25), Crita Cekak (hal. 26-27), Wacan Bocah (hal. 28), Tilik Dulur ing Serdang Bedagai (hal. 29), Semarangan (hal. 32), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama: Aligator (hal 35), ‘Gathering’ Hepicar: Hepicar Tembayatan karo 953 Pelaku UMKM (hal. 36-37), 25 Tahun Ngedhep Djaka Lodang ing Kios (hal. 38), Suriname, Cedhak Ananging Adoh (hal. 39), Ati Bungah Makarya Dadi Berkah (hal. 40-41), Wewangunan Taman Yasan Dalem KGPAA Mangkunagara VII (hal. 46-47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.