Djaka Lodang, No. 01, 4 Juni 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Kembang Alas Jati (8) (hal. 2 dan 51), Gubernus Daerah Istimewa Yogyakarta Mangayubagya Tanggap Warsa Majalah Djaka Lodang ke-51 (hal. 3), Dina Kelairane Pancasila Dipengeti Wiwit Taun 2016 (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Olah Seni Kanggo Bocah ing mangsa Pandhemi (hal. 7), Djaka Lodang Pelestari Basa Jawa lolos Sertifikasi (hal. 8), Djaka Lodang Ngreksa Budaya (hal. 9), Kanjeng Pangeran Haryo Haji Wironegoro, M.Sc [H. RM. Haryo Nieko Messa Yudha, M.Sc] Nyengkuyung Langgenge Kabudayan Jawa (hal. 10-11), Gedhung SMPN 8 Ngemot Sejarah Kang Dawa (hal. 12-13), Serat Joko Lodhang Yasane R.Ng. Ranggawarsita (hal. 14-15), Pigunane Wacan Basa jawa Kanggo Keluwarga (hal. 16), Mundhu (hal. 17), Jagading Lelembut: Ngeterake Lelembut Ngepit Tekan Ambarawa (hal. 18-19), Sejarah Perpustakaan Negara RI (05) (hal. 20), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (5) (hal. 22-23), Perang Pajang – Mataram (hal. 24-25), Crita Cekak: Srikandi Netepi Janji (hal. 26-27), Wacan Bocah: Matur Nuwun Pak Jago (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), Tanggap Warsa Djaka Lodang (hal. 32), Getun Tiba Buri (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Digulung Lahar Gunung Merapi (hal. 35), Saresehan Panatacara PPY Kapanewon Depok (hal. 36-37), Bale Pekapalan (hal. 40-41), Tradhisi Bersih Desa Ndhudhah Potensi Sabuk Ijo Gunung Lawu (01) (hal.44), Rika Anggita Presenter TV Sing Kebak Prestasi (hal. 49), Ety Wahyu Aniek, S.Pd Pametri Seni Macapat (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.