Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (20)(hal. 2 dan 51), Korupsi (hal. 4), Dina laire Pancasila lelandhesan sesorahe Ir. Soekarno 01 Juni 1945 (hal. 5), Panagguhing dhuwung (hal. 6), Gumregahing dhiri kawitane gumregahing bangsa (hal. 9), Saskia Rubinah Paiman acara diaspora Jawa ngumpulake balung pisah (hal. 10-11), SMA Negeri 7 Yogyakarta sekti ciptaning kusuma jati (hal. 12-13), Pujangga Ronggowarsito jiwa pemberontak nyurung laire susastra manjila (hal. 14-15), Jagading lelembut: dibopong wewe (hal. 18-19), Piyayi Bogor Jabar, gandrung rubrik-rubrik Djaka Lodang (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (12)(hal. 22-23), Crita cekak: Impen sing ndaradasihi (hal. 26-27), Wacan bocah: pangarep-arepe Sheena (hal. 28-29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Kabeh sarung ya mesthi bolong! (hal. 32), Oh lelakon: lilakna crita kawuri dadi seksi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: katetepane parepatan keluwarga (hal. 35), Jogja Cross Culture 2023, kasil kagelar (hal. 36-37), Aris Sumarno, S.Sos.I Taskombang emas (hal. 38-39), Bangsal pantiwarda saha bangsal trajumas (hal. 40-41), Acara budaya ‘pisungsung tirta’ pengetan ambal warsa kaping-224 desa Wanurejo (hal. 42-43), Sigit Tri Suhartoyo bebarengan masarakt gawe majune Selomartani (hal. 44-45), Syawalan seniman budayawan Bantul kaisi tausiah budaya lan pagelaran seni (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Widayat paraga kaloka panggung kethoprak Jogja (hal. 49), Triman Laksana sastrawan kang prestasine manjila ing nusantara (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.