Majalah Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel, yaitu: Hubungan China-Indonesia: Dadi Komoditas Kelompok Oposisi (hal. 5., ringkese yaiku sesambungan Indonesia-China wis diwiwiti abad 3 Masehi nalika para saudagar China tumuju India liwat Segara Natuna utawa Segara Jawa sing sumambung karo Selat malaka. Dedagangan sutra antarane China karo negara-negara ing Asia Selatan – Asia Barat – sarta Eropa liwat dalan sing banjur disebut Jalur Sutra metu 2 jalur.) Internasionalisasi Vaksin, Sri Paus: Awake Dhewe Dedunung ing Prau Sing Padha, ringkese yaiku: Pemimpin umat Katolik sadonya Sri paus Fransiskus njaluk pemerintah sakehe negara ing saidhenge donya kanggo dundum vaksin Covid-19. Nasionalisme vaksin dibiji ora jumbuh karo kahanan tengahe pandhemi. Miturut Sri Paus wektu iki perlu banget anane persatuan global lan bantuan marang negara-negara sing lagi nestapa krana konflik sarta krisis kamanungsan. Kesehatan iku masalah internasional.) Varietas Anggur Anyar Janetes Sp1: Mirid Jeneng Jan Ethes Srinarendra, Jan Rasane Legi Nengsemake Ati (hal. 12-13, ringkese yaiku Anggur Janetes SP1 ing babagan kualitas uwoh, ora kalah karo anggur asal manca nagara. Jenenge sengaja njupuk saka jeneng wayah dalem Presiden Joko Widodo, Jan Ethes Srinarendra sing umure during jangkep 4 taun. Putra pasangan Gibran Rakabuming sarta Selvi Ananda.) Psikosis, Gangguan Jiwa Abot lan Menahun kang Butuh Bimbingan Pendamping (hal.17, ringkesane yaiku: Sebabe wong bisa keno psikosis iku ana telu yaiku: Sepisan. Anane gangguan keseimbangan neurotransmitter ing uteg. Khususe neurotransmitter dopamine. Sing sebabe tekane saiki during dingerteni. Kepindho. Carane ngasuh nggulawenthah wiwit balita. Perkembangan mentale wiwit bayi lan anak ana sing ora bener. Ketelu. Sakehing trauma urip sing dialami bareng wis gedhe. Di PHK, pengangguran, kapedhotan katresnan, dipencilke, kelangan bandha utawa wong kang ditresnani lan sapanunggalane. Workshop Seni Tumrap Guru TK Magelang Wayang Minangka Medhia Pendhidhikan Karakter (hal.36-37, ringkesane yaiku: kesenian tradhisional wayang ngemu aji edukasi, nanging asipat rumit, abot lan larang. Satemah kesenian wayang kurang sumebar ana ing satengahe masarakat kang ‘multietnis’ (maneka suku bangsa) lan ‘multilevel’ (maneka tataran).) Plengkung Kuno ing Tengah Kutha Magelang (hal. 46-47, ringkesane yaiku: Miturut sejarahe dumadine Plengkung ing Kutha Magelang iku, ora owal saka tumangkar kutha saliyane Ibukota karesidenan Kedu lan Kabupaten Magelang. )

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.